Afdrukken

Fysica voor niveau 3

Dit keuzedeel is gericht op kennis van de fysica (natuurkunde, mechanica, wiskunde). De inhoud heeft betrekking op de algemene eigenschappen van materie, straling en energie. Het gaat om het onderzoeken en beschrijven van onderwerpen zoals kracht, evenwicht en beweging, arbeid en vermogen voor zover hierbij geen scheikundige veranderingen optreden. Daarnaast zijn wiskundige bewerkingen als het oplossen van vergelijkingen met twee onbekenden, merkwaardige producten en meetkunde onlosmakelijk verbonden aan dit keuzedeel. Het keuzedeel sluit aan op het keuzedeel Fysica niveau 2.
De vakkennis en vaardigheden vormen een voorbereiding op doorstroom naar de werktuig(bouw)-kundige richtingen op niveau 4.

Link naar lesmateriaal