Afdrukken

Voorstellen voor een herzien curriculum Rekenen & Wiskunde - Curiculum.nu

 

Leraren en schoolleiders hebben voorstellen gedaan voor de herziening van het curriculum van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

Deze voorstellen beschrijven de benodigde kennis en vaardigheden voor alle leerlingen. Dit zijn nog geen lesmethodes. Op basis van deze voorstellen kunnen de wettelijke kerndoelen en eindtermen worden herzien. Over hoe dat gebeurt hebben de PO-Raad, VO-raad, de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, de Algemene Vereniging Schoolleiders, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties, LAKS en Ouders & Onderwijs (gezamenlijk: de Coördinatiegroep) een advies geschreven aan de minister.

De leraren en schoolleiders zijn uitgegaan van het huidige onderwijsstelsel, de huidige onderwijstijd en de huidige vakken en profielen. In de voorstellen zijn de huidige leergebieden aangevuld met Burgerschap en Digitale geletterdheid.

Welkom op de pagina van het leergebied Rekenen & Wiskunde. Hier presenteren de leraren en schoolleiders van het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde hun voorstellen voor een herzien curriculum.

 

(Bron: www.curriculum.nu mei 2019) Lees meer