Afgelopen dinsdag was er weer een nieuwe episode in het politiek familie drama: Het Rekenexamen.

De situatie die nu gaat ontstaan is in mijn ogen een onmogelijke en gaat in de nabije toekomst voor nog meer drama en problemen zorgen. Vanaf schooljaar 2019-2020 voor leerlingen in het voorgezet onderwijs :

  • geen apart rekenexamen met Wiskunde in het pakket,
  • WEL een apart rekenexamen voor pakketten zonder Wiskunde maar deze telt niet mee voor het behalen van het diploma,

Echter alle leerlingen die na het behalen van het diploma naar het mbo gaan, krijgen daarna wel een 2F of een 3F rekenexamen. Ongeacht hun opleiding en diploma-pakketten.

Dit is toch vragen om problemen?


Tijd rekentoets voorbij, rekenen wordt onderdeel van wiskunde


Middelbare scholieren krijgen vanaf komend schooljaar geen aparte rekentoets meer. De huidige landelijke toets verdwijnt definitief en rekenen wordt weer een onderdeel van wiskunde en andere vakken.

De Tweede Kamer is tegen een plan van onderwijsminister Slob om een ander rekenexamen in te voeren en dit cijfer apart mee te laten tellen voor het behalen van een diploma. Moties van coalitiepartijen D66 en CDA werden gesteund door oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Denk; samen 83 zetels.

(Bron: NOS.nl 5 februari 2019Lees meer